האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית

אם בעבר היינו יכולים לקבל מידע על קורסים, תארים, מקצועות, מרצים של אוניברסיטאות ומכללות שונות הפזורות ברחבי הארץ, רק על ידי פגישת ייעוץ אותה נקבע שבועות מראש באותו ...
0